Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

Nếu bạn đang muốn di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác, bao gồm Box, Dropbox, Egnyte và Google Drive. Bài viết này là toàn bộ những gì bạn cần làm để Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác.

Đồng bộ OneDrive cho cơ quan hoặc trường học với máy tính của bạn

Khi đồng bộ tệp của mình với tệp ứng dụng đồng bộ, bạn có thể di chuyển tệp OneDrive xung quanh giống như các tệp khác trên máy tính. Bạn sẽ dễ dàng và nhanh hơn vì bạn không phụ thuộc vào mạng. Lưu ý các chi tiết quan trọng sau về việc sử dụng ứng dụng đồng bộ cho tác vụ này:

  • Bạn không thể dùng công dụng ứng dụng đồng bộ để di chuyển sổ OneNote của bạn. Để biết thông tin về việc OneNote ghi chép, hãy xem Di chuyển sổ OneNote của bạn OneDrive.
  • Nếu bạn muốn di chuyển hơn 300.000 mục sang OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng đồng bộ để di chuyển tệp của mình. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, xem mục Tôi muốn di chuyển hơn 300.000 mục sang cơ quan OneDrive trường học.

Làm theo các bước dưới đây để thiết lập kết nối đồng bộ của bạn với OneDrive cho cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn đã thiết lập tính năng này, bạn có thể chuyển sang mục tiếp theo.

1. Đăng nhập vào Microsoft 365.

2. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ Windows.

Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

3. Chọn Biểu tượng Cài đặt và Trợ giúp của OneDriveTrợ giúp & Cài đặt > Cài đặt.

Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.

4. Trong Cài đặt, chọn Tài khoản, rồi chọn Thêm tài khoản.

Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

5. Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, nhập tài khoản mới của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

 

Di chuyển OneDrive vào thư mục tệp đã đồng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của bạn

Để di chuyển tệp OneDrive của bạn sang OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy kéo chúng từ thư mục OneDrive đã đồng bộ sang thư mục OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của bạn.

Lưu ý: Trước khi di chuyển tệp từ OneDrive sang OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể muốn cân nhắc sử dụng tệp theo yêu cầu.

1. Trong File Explorer, mở thư mục tài liệu OneDrive bạn.

Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

Theo mặc định, thư mục OneDrive đồng bộ của bạn nằm trong c:\users\username\OneDrive. Ảnh này cũng sẽ xuất hiện bên dưới mục yêu thích của bạn.

2. Kéo các tệp bạn muốn vào thư mục tệp OneDrive cho cơ quan hoặc trường học bạn.

Quan trọng: Nếu bạn đang di chuyển số lượng lớn các tệp, để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển tệp theo từng lô không quá 100 tệp.

Ghi chú về Di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác cho cơ quan hoặc trường học

Lưu ý các chi tiết sau về việc di chuyển tệp từ OneDrive sang OneDrive cho cơ quan hoặc trường học:

  • Các tệp bạn di chuyển từ OneDrive sang OneDrive cho cơ quan hoặc trường học về cơ bản được nhận dạng là tệp mới và do đó, các tệp không giữ lại các chi tiết siêu dữ liệu như Được sửa đổi và Sửa đổi Bởi.
  • OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hạn chế một số loại tệp nhất định.

Chia sẻ tệp trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn đã chia sẻ tệp trong OneDrive,bạn sẽ cần chia sẻ lại những tệp này trong OneDrive for Business sau khi di chuyển chúng. Ngoài ra, khi bạn chia sẻ các tệp bạn di chuyển vào OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, chúng tôi khuyên bạn nên xóa tệp gốc khỏi OneDrive. Bằng cách này, mọi người sẽ không thể tham chiếu tới các bản sao chưa được cập nhật của tệp mà bạn muốn chia sẻ với họ trước đó.

Tôi muốn di chuyển hơn 300.000 di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác

Nếu bạn muốn di chuyển hơn 300.000 di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác, chúng tôi đề xuất các bước sau đây:

1. Di chuyển càng nhiều mục càng tốt bằng cách sử ứng dụng đồng bộ như được mô tả trong bài viết này.

Tải lên tệp theo từng lô không quá 100 mục cùng một lúc.

Lưu ý: Các mục bao gồm các tệp và thư mục.

2. Khi bạn bắt đầu gần tới dấu 300.000, hãy Ngừng đồng bộ với bản cập OneDrive.

3. Tải lên toàn bộ các tệp còn lại để di chuyển dữ liệu từ OneDrive này sang OneDrive khác trong trình duyệt web bằng cách sử Tải lên lại.