Gói Combo Edu VIP Vĩnh viễn (Canva Pro, Google Drive, Office…)

890.000

Gói Combo Email Edu  giá rẻ vĩnh viễn VIP độc quyền gồm 8 quyền lợi cực hời: 

  1. Địa chỉ Mail Edu 200Gb – dùng backup G.Photos
  2. Ổ G Share Drive 500Gb lưu trữ tài liệu, backup data.
  3. Micros0ft 0ffice 365 Bản quyền (15 thiết bị)
  4. Ổ 0neDrive lưu trữ, backup laptop (5.000Gb)
  5. Nâng cấp Tài khoản Can va Pro (bản Edu VV)
  6. Tài khoản N0tion Pro (bản Edu VV)
  7. Kho Tài Liệu 300+ khóa học, sách nói, ebook, stock
  8. Bộ tài liệu Quản trị Doanh Nghiệp 4.0

- Tư vấn đúng - đủ và bảo hành 1 đổi 1. Tuyệt đối KHÔNG bỏ khách

- Cam kết hỗ trợ và bảo mật mọi thông tin.

- Tặng kho tài liệu VIP: khoá học, tài liệu, sách nói, phần mềm...