Hướng dẫn cấu hình MX Record gửi nhận mail G Suite

Để mail tên miền có thể sử dụng gửi và nhận mail bình thường, bạn phải cấu hình DNS MX record cho tên miền đó trỏ tới máy chủ mail.  Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cấu hình MX Record để bạn có thể gửi nhận email khi sử dụng dịch vụ G Suite của Google.

Cấu hình MX Record gửi nhận mail G Suite

Để sử dụng Gsuite bạn cần thực hiện cấu hình các bản ghi MX Record vào DNS domain, để thực hiện được bạn cần đăng nhập vào quản trị DNS của Doamin và thực hiện thêm các bản ghi sau.

NAME/HOST/ALIAS TIME TO LIVE (TTL*) RECORD TYPE PRIORITY VALUE/ANSWER/DESTINATION
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Bạn thực hiện thêm bản ghi MX lần lượt và tương ứng như sau.

Lưu ý: Mỗi đơn vị sẽ có giao diện DNS khác nhau, vì vậy bạn cứ tìm và thêm đúng bản ghi MX là được nha!

Hướng dẫn cấu hình MX Record gửi nhận mail G Suite

Thêm xong bạn check bản Record

 

Sau khi thêm xong bạn check bản Record vừa thêm đã thành công chưa tại Link check DNS: Toolbox Google

Check bản Record vừa thêm